الکساچت|چت الکسا

الکساچت|چت الکسا

زندگی آموزگاری است که چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد. زندگی می‌آموزد که همه لحظاتی که امروز به خاطر آنها ناراحتیم، روزی تبدیل به خاطرات می‌شوند. خاطراتی که اگر هم کوچک و خنده‌‌دار نباشند، حداقل آنقدر که روزی فکر می‌کردی تلخ و سخت هستند. زندگی می‌آموزد که شتاب بیهوده است، چیزهایی که قرار است به آنها برسی، دیر یا زود به آنها می‌رسی و اگر قرار نبوده برسی، دویدن و تقلا کردن فایده ندارد. زندگی می‌آموزد آنقدرها مهم نیستند، چه بسا در طول زندگی آرزوهای دور و درازی که وقتی به آنها رسیدیم، آنقدرها هم شیرین نبودند و آنقدرها هم مهم نبودند. زندگی می‌آموزد که از دست دادن خیلی هم دشوار نیست. اندوه‌ها می‌گذرند و بی‌تابی‌های تو لابلای روزهای زندگی گم می‌شوند. درس آموزگار زندگی را خوب فرابگیر و سعی کن شاد و شکیبا باشی. زندگی آموزگار مهربان و بزرگی است.
الکساچت|چت الکسا
در زندگی باید حواسمان جمع باشد. اول از همه حواسمان به خودمان باشد. حالمان خوب است؟ بالمان خوب است؟ پرنده آرزوهایمان بلندپرواز هست هنوز؟ همه‌چیز طبق آنچه که می‌خواستیم پیش می‌رود؟ شادی برقرار است؟ دلمان چطور؟ سرجایش هست؟ از عشق به زندگی مملو هست؟
بعد حواسمان جمع دور و بری‌هایمان باشد. آنها که کنارمان نشسته‌اند و دوستشان داریم، آنها که برق نگاهمان را از چشمان آنها می‌گیریم. آیا به آنها خوب دقت می‌کنیم؟ برق چشم‌هایشان را می‌بینیم؟ کلماتشان را با گوش جان می‌شنویم؟ عشقمان به آنها را نشان می‌دهیم؟ چشم‌ها، لب‌ها، لبخندها، اخم‌های شیرین و حالات صورتشان را به یاد سپرده‌ایم؟