ترانه چت|چت ترانه

ترانه چت

ترانه چت

ترانه چت بهترین چت روم مجازی با هزاران آنلاین از سرتاسر کشور میباشد

کلیک کنید

چت روم فارسی زبانان عزیز ک با یک کلیک و با عضو شدن در چت روم میتوانید از تمامی

امکانات استفاده کنید

متفاوت ترین چت روم مجازی مدیریتش با دامنه های قدرتی خود توانسته نزد گوگل اعتبار

خوبی کسب کند

ترانه چت بهترین چت روم مجازی با هزاران آنلاین از سرتاسر کشور میباشد

کلیک کنید

اگر در زندگی خود نقطه روشنی نمی‌بینید و هیچ امیدی به زندگی ندارید، به این معنا نیست که واقعاً امیدی به زندگی وجود ندارد. بلکه این شما هستید که باید چشم بگشاید، دور تا دورتان را نگاه کنید تا دری که باز است را از میان درهای بسته پیدا کنید. شاید آن کور سو که برای شما بی‌اهمیت است، اگر نزدیکش شوید نوری روشن است و همان که عمری دنبالش می‌گشتید. در زندگی از رفتن نترس. از امتحان کردن یک یک درهای بسته! شاید قفل نباشند و به راحتی باز شوند. اگر یک عمر به بسته بودن دری خیره شوی، کمترین توانایی خود را نادیده انگاری، فرصت زندگی را از دست خواهی داد. رفتن به سوی کورسوها را تجربه کن. نشستن و ناامیدی نه دری را باز می‌کند و نه تو را به جایی می‌رساند. تو در قبال زندگی‌ات مسئول هستی. تو مسئولی که بروی تا برسی. لبخند بزن و برخیز. این است زندگی.
✦✦✦✦✦✦✦
تو فقط یک بار زندگی می‌کنی، پس برای خودت زندگی کن. به آرزوهایت بیندیش و برای رسیدن به آنها تلاش کن. تو فقط یک‌بار زندگی می‌کنی. عزیزانت را دوست بدار و آنها را بی‌خجالت ببوس. از بستنی خوردن در خیابان، از پیاده‌روی‌های خوش‌خوشانه، از لبخند زدن به عابرانی که بر دلت می‌نشینند نترس. نترس که با کودکان بدوی و پا به پای آنها یاد کودکی‌هایت کنی. نترس که به کسی بگویی دوستت دارم. وقتی از صمیم قلب دوستش داری. از عشق ورزیدن واهمه نداشته باش، شاید فرصت عاشق شدن به این عمق هرگز تکرار نشود. و از آن طرف نترس که آدمهای بی‌مصرف زندگی را کنار بگذاری، نترس که آنها که روح تو را زخمی کرده‌اند، ترک کنی و برای خودت زیبا زندگی کنی. تو قرار نیست جاودانه باشی و باید قدر فرصت‌هایت را بدانی. تو فقط یک بار زندگی می‌کنی، پس برای خودت زندگی کن