کافه گپ|چت روم کافه گپ

کافه گپ

Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.

-Jack London

زندگی در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است

❆❆❆❆

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.

-Marcus Aurelius

بر زیبایی‌های زندگی اقامت کنید، ستاره‌ها را تماشا کنید و خودتان را در حال دویدن با آنها ببینید

❆❆❆❆

Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour.

-William Cowper

تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد

❆❆❆❆

Life is what happens while you are busy making other plans.

-John Lennon

زندگی آن چیزی است که اتفاق می‌افتد، زمانی که شما نقشه‌های دیگری می‌کشید

,کافه گپ,کافه گپ تبریز,کافه گپ چت,کافه گپ اصفهان,کافه گپ اسیره,کافه گپ اصلی,کافه گپ بجنورد,کافه گپ یوسف آباد,کافه گپ قائمشهر,کافه گپ لاهیجان,كافه گپ تبريز,كافه گپ چت,کافه گپ چتروم,کافه گپ اسیره چت,کافه گپ سردشت چت,کافه گپ زاهدان چت,لینک گپ کافه چت,کافه گپ چت روم فارسی,كافه گپ اصفهان,کافه گپ مرداویج اصفهان,آدرس کافه گپ در اصفهان,منو کافه گپ اصفهان,کافه گپ اسیره ۲,چت روم کافه گپ اسیره,چت روم کافه گپ اصلی,ادرس کافه گپ بجنورد,كافه گپ يوسف اباد,کافی شاپ گپ یوسف آباد,کافه گپ تهران یوسف آباد,ادرس کافه گپ قائمشهر