روانی چت|چت روانی|چت روم روانی

روانی چت

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط،

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

عاشقانه ها و جملات کوتاه جبران خلیل جبران

 


It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,

But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

آسان است است فکر کردن به عشق، صحبت از عشق، خواستن عشق،

اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته‌ایم … در دستانمان

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sometimes we make love with our eyes

Sometimes we make love with our hands