اناهیتاچت

اناهیتاچت

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می‌شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند.

 * * * * جملات عاشقانه انگلیسی * * * *

For, you see, each day I love you more,

Today more than yesterday and less than tomorrow.

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

True love is better than first love

عشق واقعی، بهتر از عشق اوله.

می‌توانید مجموعه جدیدتر و سری دوم جملات عاشقانه انگلیسی را با مراجعه به لینک زیر بخوانید